Tai Nghe Bluetooth True Wireless AVA+ FreeGo W26 PL333

250,000 

Thời gian tai nghe: Dùng 3 – 4 giờ – Sạc 1 giờ

Thời gian hộp sạc: Dùng 16 giờ – Sạc 2 giờ

Cổng sạc: Type-C

Hỗ trợ kết nối: Bluetooth 5.3

Điều khiển bằng: Cảm ứng chạm

Danh mục: